Kurs języka ogólnego

Kursy ogólnego języka angielskiego dla młodzieży i dorosłych koncentrują się wokół tematów z życia codziennego, rozrywki, zainteresowań i zagadnień społecznych. Dzięki urozmaiconym technikom pracy zapewniamy kursantom wszechstronny i systematyczny rozwój umiejętności językowych – mówienia, słuchania, czytania i pisania. Struktury gramatyczne wprowadzane są w naturalnych sytuacjach i ćwiczone czynnie, dzięki czemu kursanci szybciej i skuteczniej mają szansę nauczyć się swobodnej komunikacji.

Celem kursu ogólnego jest:

  • wprowadzenie szerokiego zakresu słownictwa oraz struktur gramatycznych umożliwiających komunikację w środowisku obcojęzycznym,
  • przełamanie bariery komunikacyjnej poprzez różnorodne ćwiczenia: w parach, w grupach, rozwiązywanie problemów, odgrywanie scenek rodzajowych,
  • ćwiczenie rozumienia języka mówionego w jego różnych odmianach,
  • ćwiczenie umiejętności płynnego wykorzystania struktur leksykalnych i gramatycznych w dość szerokim zakresie sytuacji codziennych i zawodowych,
  • rozwijanie umiejętności wygłaszania opinii, brania udziału w dyskusji, rozumienia i pisania dłuższych tekstów.

Intensywność: zajęcia 2 razy w tygodniu po 60 minut.

Długość kursu: 58 spotkań.

Szkoła Języków Obcych Better School – szybciej, skuteczniej, lepiej