Kursy dla dzieci Junior I-III

Kursy Junior I-III przeznaczone są dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej. Program kursów koncentruje się wokół tematów z życia codziennego tej grupy wiekowej, a ich celem jest pomóc uczniom w przełamaniu bariery językowej w komunikacji w języku angielskim i rozwój umiejętności komunikacyjnych w najbliższych uczniowi sytuacjach językowych.
Zastosowana na kursie różnorodność ćwiczeń, technik i materiałów umożliwia wszechstronne doskonalenie wszystkich umiejętności językowych (mówienie, czytanie, pisanie, słuchanie).

Intensywność: zajęcia 2 razy w tygodniu po 60 minut.

Długość kursu: 58 spotkań.

Szkoła Języków Obcych Better School – szybciej, skuteczniej, lepiej