Kursy dla dzieci KIDS I-III

Kursy KIDS I-III przeznaczone są dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej. Celem kursu jest systematyczne wprowadzanie dziecka w świat języka angielskiego, zapoznanie go z podstawowym słownictwem i zagadnieniami gramatycznymi oraz umożliwienie mu komunikacji w podstawowym zakresie. Podczas kursu poruszane są takie zagadnienia, jak: dom, szkoła, zwierzęta, człowiek i jego wygląd zewnętrzny, jedzenie oraz wiele, wiele innych.
Dzięki urozmaiconym technikom pracy oraz wykorzystywanym materiałom (m.in. tablice multimedialne, gry językowe, materiały autentyczne, internet), zapewniamy dzieciom wszechstronny i systematyczny rozwój ich umiejętności językowych, tzn. mówienia, słuchania, czytania i pisania.

Intensywność kursów: zajęcia 2 razy w tygodniu po 60 minut.

Długość kursu: 55 spotkań.

Szkoła Języków Obcych Better School – szybciej, skuteczniej, lepiej