Listening and Speaking

Kurs Słuchanie i Mówienie przeznaczony jest dla osób, które mają już jakieś, choćby niewielkie, podstawy języka angielskiego i chcą je rozwijać jedynie w komunikacji.
Zajęcia umożliwiają zapoznanie się z „żywym” językiem w jego różnych odmianach. Na zajęciach uczniowie nie tylko przełamują barierę komunikacyjną, ale także poznają zwroty i wyrażenia z życia codziennego, potrzebne w różnych sytuacjach. Celem kursu jest ćwiczenie umiejętności płynnego komunikowania się w języku angielskim w życiu codziennym i zawodowym. Cel ten jest osiągany dzięki różnorodności ćwiczeń, technik i materiałów stosowanych na zajęciach (praca w parach, praca w grupach, debaty, symulacje, prezentacje, gry językowe, materiały autentyczne, itp.).

Intensywność: zajęcia raz w tygodniu po 90 minut.

Długość kursu: 25 spotkań.

Szkoła Języków Obcych Better School – szybciej, skuteczniej, lepiej