Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty

Kurs przeznaczony jest dla uczniów przygotowujących się do egzaminu zdawanego w ósmej klasie szkoły podstawowej. W trakcie kursu uczniowie poznają dokładnie strukturę egzaminu oraz typy zadań egzaminacyjnych. Kurs prowadzony jest w oparciu o standardy wymagań egzaminacyjnych i obejmuje wszystkie bloki tematyczne oraz zagadnienia gramatyczne przewidziane w ramach egzaminu ósmoklasisty.
Intensywność: zajęcia 2 razy w tygodniu po 60 minut.

Długość kursu: 58 spotkań.

Szkoła Języków Obcych Better School – szybciej, skuteczniej, lepiej