Zajęcia indywidualne

Zajęcia indywidualne to oferta przeznaczona dla osób, którym trudno byłoby dostosować się do regularnego planu lekcji danej grupy i wolą ustalać terminy zajęć indywidualnie z lektorem. Możliwa jest również nauka w 2- lub 3-osobowej grupie.

Do indywidualnych potrzeb dostosowujemy nie tylko rytm zajęć, ale także:

  • zakres i tematykę kursu,
  • intensywność nauki,
  • długość kursu.

Cena za jedną godzinę lekcyjną (45 min):

  • kurs zwykły – 45 zł/1 osoba; 35 zł w grupie 2-osobowej; 30 zł w grupie 3-osobowej;
  • kurs języka specjalistycznego, przygotowanie do matury lub egzaminów językowych: 50 zł/1 osoba; 40 zł w grupie 2-osobowej; 35 zł w grupie 3-osobowej.

Cena za jedną godzinę zegarową:

  • kurs zwykły – 60 zł/1 osoba; 40 zł w grupie 2-osobowej; 35 zł w grupie 3-osobowej;
  • kurs języka specjalistycznego, przygotowanie do matury lub egzaminów językowych: 60 zł/1 osoba; 45 zł w grupie 2-osobowej; 40 zł w grupie 3-osobowej.

Szkoła Języków Obcych Better School – szybciej, skuteczniej, lepiej