Zajęcia indywidualne

Zajęcia indywidualne to oferta przeznaczona dla osób, którym trudno byłoby dostosować się do regularnego planu lekcji danej grupy i wolą ustalać terminy zajęć indywidualnie z lektorem. Możliwa jest również nauka w 2- lub 3-osobowej grupie.

Do indywidualnych potrzeb dostosowujemy nie tylko rytm zajęć, ale także:

  • zakres i tematykę kursu,
  • intensywność nauki,
  • długość kursu.

Cena za jedną godzinę lekcyjną (45 min):

  • kurs zwykły – 65 zł/1 osoba; 50 zł w grupie 2-osobowej; 40 zł w grupie 3-osobowej;
  • kurs języka specjalistycznego, przygotowanie do matury lub egzaminów językowych, konwersacje: 70 zł/1 osoba; 55 zł w grupie 2-osobowej; 45 zł w grupie 3-osobowej.

Cena za jedną godzinę zegarową:

  • kurs zwykły – 80 zł/1 osoba; 60 zł w grupie 2-osobowej; 50 zł w grupie 3-osobowej;
  • kurs języka specjalistycznego, przygotowanie do matury lub egzaminów językowych, konwersacje: 90 zł/1 osoba; 70 zł w grupie 2-osobowej; 60 zł w grupie 3-osobowej.

Szkoła Języków Obcych Better School – szybciej, skuteczniej, lepiej